TABELE OPŁAT I KAR Radomskiego Roweru Miejskiego

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 20 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Każda następna godzina 4 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 50 zł + 5 zł*km
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
full img